15 feb 2016 AP vraagt extra aandacht voor privacy van patiënten

AP vraagt extra aandacht voor privacy van patiënten

Privacy blijft belangrijk! De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een open brief aan Raden van Bestuur van zorginstellingen in Nederland aandacht gevraagd voor de bescherming van patiëntgegevens. De toezichthouder benadrukt in haar brief dat het zorgvuldig omgaan met patiëntgegevens integraal deel uitmaakt van goede patiëntenzorg. “Een leidende rol van de Raad van Bestuur is hierbij onmisbaar”, zegt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. “Vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens is in de gezondheidszorg essentieel. Mensen hebben recht op bescherming van hun persoonsgegevens. Onzorgvuldigheid hierbij zou mensen bovendien kunnen afschrikken om tijdig hulp te vragen”. Lees verder “AP vraagt extra aandacht voor privacy van patiënten” »

28 sep 2015 Registratie Internationale Privacyconferentie geopend

Registratie Internationale Privacyconferentie geopend

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) organiseert van 26 tot en met 29 oktober 2015 de Internationale Privacyconferentie met als thema ‘Building bridges’. De bescherming van persoonsgegevens is in de verschillende rechtsstelsels op zeer uiteenlopende wijze in wetgeving vastgelegd. Zonder daar verandering in te willen aanbrengen, zullen tijdens deze conferentie privacyexperts van over de hele wereld praktische en pragmatische oplossingen bespreken die tot doel hebben te zorgen voor een betere privacybescherming. De registratie voor de conferentie is geopend. Lees verder “Registratie Internationale Privacyconferentie geopend” »

10 sep 2015 Privacy by Design

Privacy by Design

Wat is Privacy by Design (PbD)?

Privacy by Design is een concept in de jaren 90 is ontwikkeld door Ann Cavoukian met als doel een antwoord te bieden op de constant groeiende sytematische effecten van informatie- en communicatietechnologieën en van grootschalige genetwerkte datasystemen.

Privacy by Design ontwikkelt het inzicht dat privacy in de toekomst niet slechts kan worden gewaarborgd door uitsluitend het naleven van wettelijke kaders, maar dat de verzekering van privacy in eerste instantie moet komen van een standaard wijze van opereren binnen organisaties. Lees verder “Privacy by Design” »

1 mei 2015 Intelligent Privacy – Efficiënte oplossingen voor privacy vraagstukken

Intelligent Privacy – Efficiënte oplossingen voor privacy vraagstukken

Intelligent Privacy is gespecialiseerd in alle facetten van de privacy wet- en regelgeving, op nationaal en internationaal niveau en helpt met vragen op dit vakgebied. Vanuit deze expertise helpt Intelligent Privacy haar klanten met het in kaart brengen en de implementatie van vereiste of wenselijke privacy processen, dit doen zij door het aanbieden van verschillende diensten.

Diensten van Intelligent Privacy

In de basis biedt Intelligent Privacy drie diensten op het gebied van privacy aan, dit zijn: Analyse & Planning, Implementatie & Uitvoering en Training & Opleiding. Lees verder “Intelligent Privacy – Efficiënte oplossingen voor privacy vraagstukken” »