Wat is Data Privacy?

1 jan 2015 Wat is Data Privacy?

Data Privacy, ook wel Informatie Privacy of Data Protectie genoemd, is de relatie tussen het verzamelen en verspreiden van data, technologie, privacy verwachting en wettelijke en politieke kwesties die hiermee samenhangen.

Persoonsgegevens

Het verzamelen van data op zich is geen probleem echter indien er identificeerbare of bijzondere persoonsgegevens verzameld en/of verwerkt worden is Privacy in het geding en dient er met gepaste zorg met deze gegevens omgegaan te worden. Hoe dit dient te gebeuren is vast gelegd in verschillende richtlijnen, verordeningen en wetten. Voor het verzamelen en verwerken van privacy gevoelige informatie binnen Nederland is de Wet bescherming persoonsgegevens momenteel het belangrijkste. Worden er persoonsgegevens uitwisselt tussen EU landen of zelfs daar buiten, dan moet ook gekeken worden naar zaken zoals de Directive 95/46 EC, adequacy, Safe Harbor en het Verdrag van Lissabon.

4219 Totaal 3 Vandaag