Algemene verordening gegevensbescherming

16 jun 2015 Algemene verordening gegevensbescherming

De Europese Commissie stelt een nieuw regelgevend kader voor dat bestaat uit een algemene verordening bescherming persoonsgegevens en een richtlijn die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van politiële en justitiële activiteiten. Dit gezamenlijk vormt de algemene verordening gegevensbescherming.

Stand van zaken Algemene verordening gegevensbescherming

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.
nationaal
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 8 juni 2015 gereageerd op de brief van de commissies I&A/JBZ en V&J van 26 mei 2015. Deze brief is op 16 juni 2015 door de commissies I&A/JBZ en V&J voor kennisgeving aangenomen.
Europees
Tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) van 15 en 16 juni 2015 is een algemene benadering over de algemene verordening gegevensbescherming bereikt.

Bron: eerstekamer.nl

7692 Totaal 1 Vandaag