Historisch moment voor de Europese privacy: Akkoord over Algemene Verordening Gegevensbescherming

16 dec 2015 Historisch moment voor de Europese privacy: Akkoord over Algemene Verordening Gegevensbescherming

19 jaar na het akkoord van de huidige Europese privacyrichtlijn Directive 95/46/EC is akkoord bereikt over de opvolger: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG, het resultaat van intensieve onderhandelingen sinds januari 2012, brengt een aantal veranderingen met zich mee waaronder:

  • Geldt voor de Verantwoordelijke als voor de Bewerker van persoonsgegevens van EU burgers, ongeacht de locatie van hun hoofdkantoor.
  • Meldplicht voor datalekken
  • Opleggen van boetes tot 4 procent van de jaaromzet
  • Aanstellen van een Data Protection Officer wordt voor bepaalde bedrijven verplicht
  • Er is sprake van ‘accountability’ waarmee bedoeld wordt dat de Verantwoordelijke verantwoordelijk is en hij moet aantoonbaar complaint zijn.
  • De verkregen toestemming van de Betrokkene moet indien naar gevraagd, aangetoond kunnen worden
  • Recht om vergeten te worden

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) liep op verschillende punten al vooruit op de AVG, zo zijn onlangs de boetes verhoogt en gaat op 1 januari 2016 de meldplicht voor datalekken in.

Deze week zullen de vertegenwoordigers van de lidstaten de verordening nog moeten goedkeuren. Begin 2016 nog zal deze formeel door de Raad en het EU-parlement aangenomen moeten worden en dan wordt de AVG twee jaar later van kracht.

De huidige (Directive 95/46/EC) is een richtlijn, daarom moest ieder Europees lidstaat dit verder uitwerken in een eigen wet. Voor Nederland is dit de Wbp. De AVG is geen richtlijn maar een verordening, hierdoor hoeven lidstaten geen eigen wetten meer te maken en overal de zelfde regels / wetten gelden.

Download hier de AVG (Pdf)

History van de AVG is hier te vinden

 

3001 Totaal 1 Vandaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *