Intelligent Privacy – Efficiënte oplossingen voor privacy vraagstukken

1 mei 2015 Intelligent Privacy – Efficiënte oplossingen voor privacy vraagstukken

Intelligent Privacy is gespecialiseerd in alle facetten van de privacy wet- en regelgeving, op nationaal en internationaal niveau en helpt met vragen op dit vakgebied. Vanuit deze expertise helpt Intelligent Privacy haar klanten met het in kaart brengen en de implementatie van vereiste of wenselijke privacy processen, dit doen zij door het aanbieden van verschillende diensten.

Diensten van Intelligent Privacy

In de basis biedt Intelligent Privacy drie diensten op het gebied van privacy aan, dit zijn: Analyse & Planning, Implementatie & Uitvoering en Training & Opleiding.

Tijdens de Privacy Analyse & Planning nemen zij uw organisatie onder de loep op het gebied van privacy en stellen zijn, indien dit nodig blijkt, een passend privacy programma aan. Er zijn een aantal standaard stappen die hiervoor doorlopen kunnen worden:

  1. Uitvoeren van een Privacy Quick scan
  2. Uitvoeren van een Nulmeting
  3. Uitvoeren van een Privacy Impact Assessment
  4. Opstellen Privacy Programma

Nadat het privacy programma is opgesteld kan Intelligent Privacy ook zorgen voor de implementatie. Tijdens de implementatie wordt het privacy programma vertaalt naar afspraken, processen en verantwoordelijkheden die relevant zijn voor uw organisatie. Medewerkers die met persoonsgegevens (privacy gevoelige informatie) werken worden getraind / bijgeschoold waar nodig. Tevens biedt Intelligent Privacy een dienst om toezicht te houden op de processen rond datalekken.

Tijdens de implementatie worden verschillende medewerkers reeds getraind op het gebied van privacy, echter Training & Opleiding is ook een dienst die los van de implementatie aangeboden wordt. Zo kunt u eigen medewerkers opleiden tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO).

5093 Totaal 3 Vandaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *