26 mei 2015 Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp

Dit wetsvoorstel voegt aan de Wet bescherming persoonsgegevens een meldplicht voor inbreuken op beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens toe. Met de meldplicht datalekken wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken en hiermee een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens. Lees verder “Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp” »

1 mei 2015 Intelligent Privacy – Efficiënte oplossingen voor privacy vraagstukken

Intelligent Privacy – Efficiënte oplossingen voor privacy vraagstukken

Intelligent Privacy is gespecialiseerd in alle facetten van de privacy wet- en regelgeving, op nationaal en internationaal niveau en helpt met vragen op dit vakgebied. Vanuit deze expertise helpt Intelligent Privacy haar klanten met het in kaart brengen en de implementatie van vereiste of wenselijke privacy processen, dit doen zij door het aanbieden van verschillende diensten.

Diensten van Intelligent Privacy

In de basis biedt Intelligent Privacy drie diensten op het gebied van privacy aan, dit zijn: Analyse & Planning, Implementatie & Uitvoering en Training & Opleiding. Lees verder “Intelligent Privacy – Efficiënte oplossingen voor privacy vraagstukken” »